Pages

– för dig som är nybörjare eller erfaren

Lärare
och ansvarig
Stig Håkansson
Kursbeskrivning

Den version av Pages som används på kursen är den senaste.

Grundläggande funktioner tas upp, som marginalinställningar, hängande indrag, typsnitt, markering av text, fetstil, tabulatorer osv. Även lite mer avancerade funktioner gås igenom, som hur man skapar tabeller, hur man använder mallar, formatering av bilder med mera.

Kursen blir i form av genomgång samt övningar.

Du får lära dig Det grundläggande för att komma igång med Pages, plus lite till.
Om programmet Pages är Apples ordbehandlingsprogram.
Förberedelse Kursmanual finns att ladda mer från hemsidan. I manualen ser du vad som kommer att gås igenom.
Skriv ut och ta med manualen till kursen.
Kursavgift Gratis för medlemmar i föreningen
Anmälan E-post till stig@cadedu.se
Lokal Hägerstensåsens Medborgarhus
Tid för nästa kurstillfälle Se Kalendern

 

 

Numbers

– för dig som är nybörjare eller erfaren

Lärare
och ansvarig
Stig Håkansson
Kursbeskrivning

Numbers används för automatiska beräkningar efter egna formler men kan också användas för lite mer avancerade tabeller.

Formler används för att underlätta återkommande beräkningar, de behöver inte vara så märkvärdiga bara de underlättar. Numbers används också för att visualisera ett material medels grafer och diagram, såväl tvådimensionellt som tredimentionellt.

Kursen blir i form av genomgång samt övningar.

Du får lära dig Det grundläggande för att komma igång med Numbers samt använda egna och inbyggda formler samt åskådliggöra med diagram.
Om
programmet
Numbers är Apples kalkylprogram.
Förberedelse Kursmanual finns att ladda mer från hemsidan. I manualen ser du vad som kommer att gås igenom.
Skriv ut och ta med manualen till kursen.
Kursavgift Gratis för medlemmar i föreningen
Anmälan E-post till stig@cadedu.se
Lokal Hägerstensåsens Medborgarhus
Tid för nästa kurstillfälle Se Kalendern


MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |   KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM