Frågor och svar    –Innehåll     – Allmänna frågor och definitioner    Hårdvara     – Mail    – Frågor om specifika program

 

Frågor och svar, del 2

 

Hårdvara

Två funktioner i Macen kräver batteri.

Den ena funktionen är att driva en laptop. En fråga som ofta dyker upp, är varför batteriet tar slut så fort, och ett sätt att undvika detta är att köra datorn direkt från starkströmsnätet om det går och då helst ta ur batteriet. Ska man resa bort med datorn, sätter man i batteriet och ser givetvis till att det är laddat. Att det laddas ur snabbt när man använder datorn är en olägenhet som kan minskas i viss mån genom att sätta datorn i vila så snart det går, och dessutom att dämpa belysningen på skärmen. Skärmen drar nämligen mycket ström.

Den andra funktionen finns även i stationära datorer och går ut på att hålla igång vissa basfunktioner, såsom klockan, även om strömkällan faller bort. Detta uppnås genom att datorn har ett litet batteri inmonterat, som brukar ha en livslängd på 5–7 år, och därför ofta glöms bort. Att det närmar sig livets slut brukar märkas på att klockan inte orkar hålla tiden och då måste man byta batteriet, vilket i de flesta datorer (men inte alla!) är en enkel sak. Tyvärr är alla batterier i datorer mycket dyra. I regel är batterierna lätt utbytbara, men i den senaste laptopen, MacBook Air, är batteriet fast monterat. Det påstås av tillverkaren att batteriet ytterst sällan ska behöva bytas.

CD/DVD
– Kan man radera och skriva om en CD/DVD-skiva?

Med vanliga skivor går inte det. Det finns dock skivor som man kan skriva om och ändra på, men de är betydligt dyrare. Personligen tycker jag inte att det är någon mening med att göra det eftersom de vanliga skivorna är så billiga.

Flashminne

Ett minne som använder en typ av halvledarteknik, till exempel ett så kallat USB-minne. Det som utmärker denna typ av minne är att trots halvledartekniken bevaras informationen sedan minnet koplats ur/strömmen slagits av, detta i motsats till vad som sker i datorns arbetsminne. På sistone har flashminnen börjat ersätta hårddiskarna i laptoppar (MacBook Air), bland annat därför att de är strömsnåla, snabba och föga utrymmeskrävande. Därtill kommer att de inte har rörliga delar, vilket i väsentlig grad ökar driftsäkerheten.

Hårddisk
– Varför heter det så? Vad är det som är så hårt?

Till att börja med hade PC-arna ofta en så kallad floppydisk (floppy = sladdrig, ungefär) för lagring av data och program, bland annat hade IBM sådana i sina ordbehandlingsmaskiner. Det var skivor av något tämligen mjukt plastmateriale (därav namnet), 5,25 tums diameter, som låg i en sorts papperskuvert. De var rätt obekväma och avlöstes så småningom av Sonys 3,5 tums disketter, som vi alla har arbetat med. I tillägg till dessa små förvaringsskivor dök det upp i marknaden större skivor av ett mera robust, hårt materiale och namnet hårddisk var då ganska logiskt. Som vi alla vet, är dessa skivor inbyggda i ett kraftigt hölje och försedda med en massa styrelektronik och man kan därför inte se själva skivan.

Hårddisk – Kan man byta den själv?

Ett byte kan vara önskvärt även om den befintliga disken är OK, exempelvis om man vill installera en disk med större kapacitet. I många Macar kan man byta själv om man är någorlunda händig och använder de råd som kan hämtas på nätet i någon av de många sajter för Macreparationer som finns där. Dock varnas det i litteraturen för att byta själv i någon av de nyare iMacarna, eftersom det är mycket lätt att förstöra datorn. Bland annat måste man i dessa datorer ta loss skärmen, en besvärlig procedur. Troligen är det i regel billigare att skaffa en yttre hårddisk och köra datorn från den och låta den interna vara kvar än att låta en servicefirma utföra bytet. Det går alldeles utmärkt att köra systemet från en yttre hårddisk om denne är ansluten via USB 2 eller FireWire, däremot inte om den är ansluten via USB 1.

LCD och LED – Vad betyder dessa termer?

Det är tekniker för skärmar (eller monitorer som de också kallas) för TV-apparater, datorer, etc. och förkortningarna betyder Liquid Crystal Display resp. Light Emitting Diode. Den förra använder flytande kristaller, en avancerad variant av den sortens display som vi alla har sett i ex. vis kalkylatorer, medan den senare använder så kallade lysdioder. Det är två helt olika tekniker, men för användaren spelar det knappast någon större roll vilken teknik som används i den apparat man tänker köpa.

Utvecklingen är snabb. Tills nyligen verkade LED vara på väg ut på grund av att priset var betydligt högre än för LCD, men nu ser det ut till att LED på väg att bli närapå jämnstark med LCD. De tjocka CRT-skärmarna (Cathode Ray Tube) har helt försvunnit ur marknaden.

 

Minne
– Vad menas med arbetsminne resp. virtuellt minne?

Arbetsminnet (eller bara ”minnet”) är det minne som tillsammans med processorn verkställer de olika operationerna i datorn. Det så kallade virtuella minnet är inte ett separat minne, utan är en del av hårddisken som tas i anspråk för att komplettera arbetsminnet när operativsystemet konstaterar att arbetsminnets kapacitet är fullbelagd. I OSX behöver man inte bekymra sig om att reservera utrymme för det virtuella minnet, eftersom det sköts av operativsystemet och ligger utanför användarens kontroll. I versioner av Mac OS till och med OS 9.2 måste man själv ange hur stor kapacitet som skulle avsättas för det virtuella minnet. Nackdelen med det virtuella minnet är att hårddisken är väsentligt långsammare än arbetsminnet, och det är därför lämpligt att ha stor kapacitet i arbetsminnet. Är den för liten blir datorns hastighet väsentligt lägre än om den är tillräcklig, men det kan vara svårt för användaren att uppmärksamma orsaken till den låga hastigheten.

Skanner – Vad är det för apparat?

En skanner (försvenskning av engelskans scanner) är en utrustning för avkänning och elektronisk lagring av en bild eller text. En sorts elektronisk fotografering, med andra ord. Tekniken har använts sedan TV:ns början, eftersom man redan där behövde avkänna bildelementen i den bild som fanns i TV-kameran. En moderna skanner avläser punkt för punkt innehållet i till exempel den sidan man lagt i apparaten och man kan sedan skicka den nyskapade filen till någon annan, eller man kan skriva ut den och får således en kopia av originalet. (Se också OCR.)

Skivbränning – Hur gör man?

Flera skivbränningsprogram finns, det enklaste och billigaste är Burn, som kommer med OSX. Klara instruktioner följer med. kastat ett väsentligt typsnitt, kan systemet plötsligt spåra ur.

USB – Vad betyder det?

Bokstäverna USB står för Universal Service Bus och betecknar ett mycket populärt gränssnitt som numera används närapå överallt i kopplingen dator-yttre utrustning. Det avlöste bland annat vissa specifika Applegränssnitt som ADB, vilket förr fanns i alla Macar, samt flera andra. Två versioner förekommer, dels USB, dels det mycket snabbare USB 2. Dessa är dock fullt kompatibla och använder samma typ av kontakt. På allra senaste tiden har det dykt upp en ännu snabbare version som fått betckningen USB 3.

USB-minne – Hur tar man loss det?

USB-minnet ska behandlas lite annorlunda än man gjorde med till exempel disketter på den tiden sådana fanns. När man tog ur en diskett, skötte Macen först om ett antal städningsoperationer utanför användarens kontroll, och disketten matades inte ut förrän dessa operationer verkställts. Ett USB-minne, däremot, kan ju tas ut direkt och om man gör det så sker inte städningen medan minnet sitter i. Därför ges det en varning till användaren att det är fel att göra på det sättet, och att filen kan ha skadats. Det korrekta är att beordra utmatning på samma sätt som man gör med en CD och sedan vänta en sekund eller två tills lampan i USB-minnet slocknar, därefter kan minnet tas bort.

USB-minne – Hur raderar man på det?

Man raderar på precis samma sätt som när man raderar en fil som ligger i minnet eller på hårddisken, dvs. man markerar det som skall raderas och trycker ned ”delete”-tangenten eller drar det markerade stycket (objektet) till papperskorgen.

Märk väl att när man slänger något i papperskorgen, så är det inte borta för gott. Papperskorgen är bara en mapp om också med lite speciella regler. Först när man tömt papperskorgen är innehållet borta för gott.

USB-minne – Hur vet jag när det är fullt?

Förfarandet är detsamma oavsett om det är ett USB-minne, en hårddisk, en CD eller något annat. Gör så här:

Se till att Finder är det aktiva programmet (det ska stå Finder längst upp till vänster på skärmen) och markera (ett klick) symbole för det objekt du vill ha uppgift om, vilket det nu är. Gå in på Arkivmenyn och klicka på Visa info. Då får du upp en ruta som berättar bland annat hur stor kapacitet minnet har, hur mycket som används och hur mycket som är tillgängligt. USB-minne Kan jag föra över ett dokument från en dator till en annan genom att kopiera till ett USB-minne? Ja, det är kanske den allra största fördelen med USB-minnet, eftersom det är så lätt att ta med sig överallt. Det är dessutom billigt. Vad gäller dess beständighet, så vet jag inte hur det ligger till; det är inte avsett för mera permanent lagring på samma sätt som en hårddisk. Jag har dock sett att informationen har legat kvar i flera år.

MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |    KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM