Tips och Trix

Adressboken

Om man kommer ihåg att använda Adressboken så kan den göra mycket nytta. Många av följande tips är uppenbara men nyttiga.

 

Stora siffror och karta

Har du svårt att se siffrorna i ett telefonnummer då du kanske växlar mellan att titta på siffrorna på telefonen och Adressboken. Högerklicka på den del med ord som till exempel hem, arbete mobil.
Välj sedan Stor text.

Du kan också få en karta som visar var personen bor. Ctrl-klicka på adressen i kortet och välj Karta över

Stora siffror i adressboken

 

Lägg till fält för nya uppgifter

Du kanske vill komplettera adresskorten med födelsedag eller namnet på personens partner. Gör så här: Gå till Adressbok → Inställningar → Markera figuren för Mall → Klicka på listen Lägg till fält och välj de extrafält som önskas, till exempel plats för webbadressen (URL = Uniform Resource Locator) om kontakten till exempel har en websida.
Se också: Kort → Lägg till fält.

Dialogruta - lägg till adress

 

Ändra dubletter

Det har hänt mig att jag fått brev till den gamla adress jag flyttade från för 3–4 år sedan. Då hade avsändaren två register som inte var synkroniserade med varandra när man hade gjort till exempel adress-ändringar. För att komma runt problemet kan man ta ändra dubletter. Välj Kort --> Leta efter dublettposter.

 

Adressboken

 

Meddela ändring via e-post

Om du ofta ändrar uppgifterna på ditt kort i Adressboken så kan du hålla dina kontakter välinformerade om ändringarna. Gå till Adressbok → Inställningar → Under Allmänt bockar du för ”Meddela kontakter när mitt kort ändras”
Du kan också välja ut vilka grupper från Adressboken som skall informeras om ändringarna i ditt adresskort. Gå till Arkiv → Skicka uppdateringar.

Karta över

 

Hur ordna namnen?

I en Adressbok med en omfattande samling namn och adresser finns många med samma förnamn. Vi nämner och tänker på människors namn (och vårt eget) som exempelvis Stig Svensson, Anita Eriksson, dvs. med både förnamn och familjenamn. Och i den ordningen.
För att ändra kombinationen och ordningsfölj-den på namnen mäste man gå in i Adressbok Inställningar. Här kan man under Allmänt välja hur man vill visa Förnamn, före eller efter efternamn. Jag har alltså valt att adresskorten sorteras efter efternamn men med visning av förnamnet först. (Se bild)
(I samma inställningsbild finns även möjligheten att synkronisera med sina G-mail adresser. Smidigt).

Dialogruta - hur ordnas namnen i adressboken

MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |   KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM