Innehåll   Utskrift   Adressboken – finesser   Växla mellan ...   Bärbar dator   Bean   CharacterPal/specialtecken   iChat   Ikoner

 

Tips och trix

Specialtecken

Ibland har man behov av specialtecken på datorn. Det kanske är ”fornminnesmärket” som några säger eller ”kringlan” som andra säger.
Var kan man snabbt hitta den och andra symboler? Jo, under landsflaggan uppe till höger i menyraden. Under flaggan finns ”Visa Teckenpalett”.

Denna palett finns i både Tiger och Leopard-systemen. Här kan jag leta mig fram till vad jag vill ha för tecken i olika typsnitt.

Teckenpalett

När man har hittat rätt tecken och markerat det så går man ner till det lilla kugghjulet i nedre vänstra hörnet och klickar på det. I första meningen som kommer upp står det ”Lägg till som bokmärke”
I Teckenpalettens menyrad finns en knapp märkt ”Bokmärken” där jag sedan kan finna alla tecken som jag lagt till som bokmärke.
När jag så behöver ett specialtecken tar jag bara fram Teckenpaletten och går till bokmärken samt klickar på det önskade tecknet. Det fastnar vid insättningspunkten, så här: ⌘ ⌦

 

 

 

CharacterPal

Under Word-kursen talade vi om hur att hitta annorlunda tecken i de olika typsnitten.
Ibland kan det var litet omständligt att öppna Teckenpaletten (se "Specialtecken") och leta.
Det finns en liten widget som heter CharacterPal som redan har de mest använda ovanliga tecken synliga i programrutan.

CharacterPal är så kallad karmaware. Det betyder att du behöver inte betala något eller skänka pengar men det är bra karma om du gör det. Programmakarna gillar det.

Här finns programmet och också några fler intressanta och gratis småprogram att ladda ner:
http://tacowidgets.com/widgets/characterpal/

Dialogruta Character Pal

Programmets dialogrutan

MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |   KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM